Příspěvky

08.01.2013 08:55

Opět  je nutné uhradit klubové příspěvky,tentokrát bez příspěvku do našeho fondu, za období prosinec-březen,tzn.1.600,-Kč. Prosím o úhradu do konce ledna - buď v hotovosti  na turnaji nebo převodem na účet:1549448093/0800, jako variabilní symbol uveďte RČ hráče.